3. Kuluttaminen

Olet itsenäistymisen kynnyksellä ja sinulla on jo omia tuloja ja menoja mutta tarvitset harjoitusta rahavirtojen hallitsemiseen. Tämän teeman aikana heittäydyt oman talouden kirjanpidon perusperiaatteisiin ja syvennyt priorisoimaan omia haluja ja tarpeita. Harjoittelet budjetin suunnittelua ja havaitset kuinka paljon asuminen, ruoka, matkustaminen ja laskut kukkaroa oikein kaventavat.

 

Oppimistavoitteet

 1. selittää oman talouden kirjanpidon vaiheet
 2. tunnistaa budjetin osa-alueet ja kuvailla siinä pysymisen keinoja
 3. ratkaista tilanteita budjetin ylittyessä
 4. erotella mielihalut tarpeista
 5. tunnistaa oman ajatusharhoja ja mainosten houkutuksia
 6. raportoida omat menot ja tulot budjetissa

Sisältö

 • luettavan osion
 • 6 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • budjetti
 • kirjanpito
 • menot
 • tulot
 • kassavirta
 • kiinteät kulut
 • muuttuvat kulut
 • tietoinen kuluttaminen
 • ajatusharha

Tutustu aiheeseen

3.1 Kirjanpito

Rahan kuluttamisen (menot) ja rahan ansaitsemisen (tulot) seuraaminen helpottaa valintojen tekemistä. Tutkimalla tuloja ja menoja, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Jos et ole selvillä talouden luvuista, muodostuu elämästäsi jännitysnäytelmä. Koska laskut saapuvat? Onko minulla tarpeeksi rahaa niiden maksamiseen? Tällöin talous ei ole hallinnassa. Jos tiedät luvut, ei rahan tuleminen ja sen meneminen ole mörkö. Kirjanpito ei aina ratkaisu ongelmiin, mutta se on yksi tärkeimmistä työkaluista oman talouden hallitsemiseen.

Paljonko tienaat? Paljonko on puhelinlasku?

3.2 Budjetti

Rahan käyttämisen ja rahan ansaitsemisen seuraaminen onnistuu budjetin avulla. Budjetista näet:

 • mihin rahaa kuluu
 • mihin rahojen pitäisi kulua
 • mihin niitä haluaisimme rahaa käyttää

On yleistä, että ihmiset kuluttavat enemmän, mitä pitäisi, koska he eivät pidä kirjaa pienistä ja suurista menoista eivätkä siten hahmota kulujen vaivihkaa kertymistä. Tämän takia budjetin pitäminen on järkevää.

Budjetin toteuttaminen onnistuu kolmella askeleella:

 1. Kirjaa muistiin kaikki tulot ja menot viikon tai kuukauden ajalta.
 2. Tee arvio seuraavan viikon tai kuukauden tuloista ja menoista (hyödynnä kohtaa 1 arvion tekemisessä).
 3. Tarkasta budjetti ja etsi keinoja lisätä tuloja ja vähentää menoja (erityisesti, jos menot ovat tuloja suuremmat).

Budjetti koostuu siis tuloista ja menoista. Suurimmat menot ovat yleensä asuminen, ruoka ja liikkuminen (klikkaa kuvan + -merkkiä).

”Onko taloutesi hallussa? Pystytkö tekemään mitä haluat ilman rajoituksia? Onko olemassa asioita, joita tekisit, jos sinulla olisi enemmän rahaa?”

3.3 Tahdonvoima

On tärkeä ymmärtää, miten ajatuksiimme koetetaan vaikuttaa ja miten voimme puolustautua houkutuksilta omien tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Aina ei ole helppo pysyä suunnitellussa budjetissa. Tahdonvoimaa koettelee ihmisen ajattelun erehtyväisyys eli ajatusharhat (kognitiiviset vinoumat). Tämä tarkoittaa, että usein tiedostamattomat tarpeet ohjaavat käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme, vaikka kuvittelemme tekevämme päätöksiä järkevästi.

Markkinoinnissa hyödynnytään ihmisen ajattelun erehtyväisyyttä. Katso klikkaamalla + -merkkjeä, minkälaisia keinoja mainostajat käyttävät.

On tärkeä ymmärtää, miten ajatuksiimme koetetaan vaikuttaa ja miten voimme puolustautua houkutuksilta omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tutustu oman talouden puolustukeinoihin.

”Kuinka monta ajatusharhaa tunnistat itsessäsi?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Muutatko pois kotoa?

Lukekaa Katin tarina ja vastatkaa kysymyksiin.

Ohjeistus:

 1. Lukekaa Katin tarina.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.

Lataa: OTH_T3_Katin-tarina

Ryhmätehtävä 2 – Vähennätkö menojasi?

Tutustukaa Julian tarinaan ja vastatkaa kysymyksiin.

Ohjeistus:

 1. Lukekaa Julian tarina.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.

Lataa: OTH_T3_Julian-tarina

Ryhmätehtävä 3 – Yllättikö lasku?

Auta Tomia ratkaisemaan ongelma. Hän on tuhlaa liikaa ja tarvitsee suunnitelman. Lukekaa Tomin tarina ja auttakaa häntä toteuttamaan suunnitelma, ennen kuin on liian myöhäistä.

Ohjeistus:

 1. Lukekaa Tomin tarina.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.

Lataa: OTH_T3_Tomin-tarina

Tehtävä 4 – Mitä jos?

Mitä tapahtuu, vähennät budjetista pienen ja tarpeettoman asian? Miten pieni päätös voi johtaa suuriin säästöihin? Mitä muuta voisin rahalla tehdä? Otetaan siitä selvää!

Kuvittele, että ostat joka päivä 2 euron kahvin, laske paljonko jo se maksaa eri ajanjaksoina ja mitä muuta voisit rahalla tehdä? Täytä tulokset lomakkeelle. 

OTH – teema 3 – tehtävä 4 – Mitä jos vähennät kulutusta

 

Tehtävä 5 – Omat ajatusharhat

Valitse alla olevista  kolme ajatusharhaa, jotka vaikuttavat rahankäyttöösi.

 • Sosiaalinen paine
 • Niukkuusharha
 • Ajatusharha -harha
 • Pikkurahoilla ei ole niin väliä -harha
 • Kuolemattomuusharha
 • Mielihaluharha
 • Saatavuusharha
 • Parhainpäin selittämisen -harha
 • Auktoriteettiharha
 • Ankkurointiharha

Kirjoita/pohdi miten kyseiset ajatusharhat näkyvät käytännössä ja miten voisit niiltä puolustautua.

Tehtävä 6 – Oma taloussuunnitelma

Seuraa omia menoja viikon ajan ja vastaa kysymyksiin. Voit hyödyntää menojen kirjaamiseen sovelluksia, joita löydät lisämateriaaleista.

 1. Paljonko olivat menosi viikossa?
 2. Ja jos jatkat rahan kuluttamista samaan tahtiin koko kuukauden ajan, niin kuinka paljon menosi olisivat kuukaudessa?
 3. Mihin kulutat eniten rahaa kuukaudessa? Mitkä kuluista ovat kiinteitä (eli et voi niihin vaikuttaa)?
 4. Paljonko sinulla on kuukaudessa tuloja?
 5. Onko kassavirtasi positiivinen vai negatiivinen?
 6. Mitä muutoksia haluaisit tai et haluaisi tehdä budjettiin tai omaan rahankäyttöösi? Perustele.

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 

Muista nämä

 • Pidä kirjaa omasta taloudestasi muistamalla kirjanpidon kolme vaihetta.
 • Tarkista, että menot ja tulot ovat tasapainossa. Muista jaotella menot kiinteisiin ja muuttuviin kuluihin.
 • Erota mielihalut tarpeista. Kysy itseltäsi, mitä oikeasti tarvitsen.
 • Tiedosta, että et ole superihminen, joka olisi täysin immuuni sosiaaliselle paineelle, markkinoinnille ja ajatusharjoille.
 • Seuraa, tutki, suunnittele ja toteuta budjetti.