5. Päivittäiset raha-asiat

Itsenäistyminen ja taloustiedon tulva saa sinut pohtimaan omia valintojasi pankin, pankkitilien ja maksuvälineiden suhteen. Missä pankissa tai pankkitilillä rahoja kannattaisi säilyttää? Miten maksat ostokset? Tämän teeman aikana tutustut rahoituslaitoksiinpankkiasiointiin ja maksuvälineisiin. Lisäksi kertaat ja syvennät palkkakuitin lukutaitoa.

 
 

Oppimistavoitteet

 • vertailla eri rahoituslaitoksia (pankkeja ja muita luotonantajia)
 • tehdä eroja eri pankkien ja palveluiden suhteen
 • selittää käyttö- ja säästötilien eron
  luokitella ja
 • soveltaa eri maksuvälineitä eri tilanteissa
 • hahmottaa pankkien ja talletussuojan merkityksen
 • tunnistaa, miten verot ja muut vähennykset vaikuttavat nettopalkkaan
 • laskea bruttopalkasta nettopalkan

Sisältö

 • luettavan osion
 • 3 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • rahoituslaitos
 • pankki
 • talletussuoja
 • maksuvälineet
 • palkasta tehtävät vähennykset

Tutustu aiheeseen

5.1 Rahoituslaitos

Suomessa pankkitoimintaa säännellään tarkasti laeilla ja viranomaisten määräyksillä. Toimintaa ohjaavat myös Euroopan unioni sekä suuri joukko muita säännöksiä (komissio, EKP, EAB).

Pankeilla, rahoitusyhtiöillä ja muilla luotonantajilla on kaikilla yhteistä, että ne tavoittelevat voittoa tarjoamalla asiakkaille erilaisia palveluita. Rahoituslaitoksilla on eroja ja tämän takia on hyvä vertailla niiden tuotteita ja palveluita.

Pankit tarjoavat tilejä eri tarpeisiin. Käyttötili on päivittäistä pankkiasiointia ja säästötilit säästämistä varten, niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä. Omiin tarpeisiin sopivat tilityypit helpottavat raha-asioiden hoitamista.

Mitä pankkitilejä sinulla on?

5.2 Maksuvälineet

Ostoksia maksetaan monin eri tavoin. Maksutapa valitaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.

Muista turvallisuuden kannalta nämä:

Verkko- ja mobiilipankki

 • Pidä laitteet päivitettyinä kaikilta osin: käyttöjärjestelmä, selainohjelma ja sovellukset.
 • Älä säilytä käyttäjätunnusta, salasanaa ja paperista tunnuslukutaulukkoa samassa paikassa.
 • Älä säilytä tunnuksiasi ja salasanojasi puhelimen tiedostoissa.
 • Muista kirjautua ulos verkkopankista tai sovelluksesta, kun lopetat pankkipalveluiden käytön.
 • Vältä avoimia wifi-verkkoja.

Maksukortit

 • Käytä ja säilytä maksukorttia huolellisesti.
 • Aseta verkkopankissa tileillesi ja korteillesi turvarajat – omien tarpeidesi mukaan.
 • Älä säilytä korttia ja sen tunnuslukua samassa paikassa esim. lompakossa.
 • Varmista säännöllisesti, että kortti on tallella.
 • Älä luovuta korttia toiselle henkilölle. Kortin kadotessa tee katoamisilmoitus.

Mitä maksuvälineitä sinä käytät?

5.3 Palkkakuitista tehtävät vähennykset

Palkasta tehdään aina vähennyksiä, kuten ennakonpidätys, työntekijän TyEL-maksu, työttömyyskorvausmaksu.

”Oletko saanut palkkakuitin postitse kotiin, sähköpostilla vai sähköisenä verkkopankkiin?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Pankkien vertailu

Vertailkaa kolmea eri pankkia ja laskekaa niiden kuukausi- ja vuosikustannukset.
 
Ohjeistus:
 
 1. Yksi ryhmäläisistä lataa tiedoston laitteelleen.
 2. Muokkaa powerpoint-ohjelmalla ja tallentaa pdf-muotoon.
 3. Palauttaa tiedoston opettajalle.

Lataa: Pankkien-vertailu

Ryhmätehtävä 2 – Samin palkkakuitti

Tutustukaa Samin tarinaan ja vastatkaa kysymyksiin.

Ohjeistus:
 
 1. Lukekaa Samin tarina
 2. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin yksin tai ryhmässä. (palauttakaa vastaukset opettajalle)
  1. Miten nettopalkkani määritellään. Osaatko selittää, miten se lasketaan?
  2. Onko minulla mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä vähennyksiä palkastani tehdään?
  3. Luulin, että tienaan 12,50 euroa tunnilta mutta palkkakuitin mukaan saan vähemmän. Miksi nettopalkka on eri kuin bruttopalkka?
  4. Mitä eri vähennykset palkkakuitissa tarkoittavat? Miten te selittäisitte ne?

Lataa: OTH_T5_Samin-tarina

Tehtävä 3 – Tietovisa

vastaa tietovisan kysymyksiin ja tarkista miten hyvin muistit tunnin asiat.

OTH – teema 5 – tehtävä 3 – Tietovisa
Mihin summaan saakka talletussuoja myönnetään?
Miten voit suojautua viruksilta, haittaohjelmilta tai pankkitunnuksien väärinkäytöltä?
Millä keinoilla pankit ylläpitävät verkkopankin turvallisuutta?
Pankissa rahasi ovat turvassa, sillä niillä on myönnetty talletussuoja. Kuka takaa talletussuojan?
Miten pankki takaa rahojesi turvallisuuden?

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
 
Muista nämä
 
 • Rahojen ja säästöjen säilyttäminen pankissa on kannattavampaa ja turvallisempaa kuin oman patjan alla.
 • Vertaile pankkien tuotteita ja palveluita niitä hankkiessa sekä myös hankinnan jälkeen (hinnat ja palvelut voivat muuttua).
 • Tutustu eri tilityyppeihin ja valitse itsellesi sopivimmat.
 • Valitse kuhunkin tilanteeseen sopivin maksuväline.
 • Muista, että bruttopalkasta tehdään vielä vähennykset, kuten ennakonpidätys ja TyEL-maksu.
 • Podcast: OP (itunes.apple.com)
 • Tuhlaajapoika – Cheek
 • Tänker på pengar –  Love Antell (youtube.com)