8. Riskien hallinta

Et varmaan kovin usein pohdi riskeihin varautumista, koska eihän sinulle mitään voi sattua? Järkevä riskienhallinta on kuitenkin välttämätön pohja taloudellisen hyvinvoinnin rakentamiselle. Kuka korvaa, jos puhelimesi menee rikki? Maksatko omasta pussista lomamatkan sairaalamaksun? Miten maksat mopokolarin vahingot? Tämän teeman aikana keskustelet erilaisista vakuutustyypeistävakuutuslajeistavakuutusehdoista ja -termeistä. Lisäksi perehdyt, kuinka oma riskitasosi määritellään ja kuinka vakuutuksia hankitaan.

Oppimistavoitteet

 • tunnistaa tyypillisiä taloudellisia riskejä ja tapoja vähentää riskejä
 • kuvata eri vakuutustyyppien ja vakuutuslajien tarkoituksen ja tärkeyden
 • arvioida, milloin vakuutus on hyödyllinen ja milloin ei
 • vertailla ja valita itselleen vakuutuksia
 • tiedostaa oman vastuusi ja mahdollisuutesi varautua taloudellisiin riskeihin vahingon tapahtuessa

Sisältö

 • luettavan osion
 • 4 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • riskienhallinta
 • vakuutus
 • vakuutustyypit
 • vakuutusehdot
 • omavastuu

Tutustu aiheeseen

8.1 Riskeihin varautuminen

Elämän aikana voi tapahtua arvaamattomia vahinkoja missä ja milloin vain. Asiat voivat mennä pieleen ja aiheuttaa vahinkoa itselle ja toisille. Vakuutukset tuovat tällaisiin tilanteisiin taloudellista turvaa korvaamalla vahingon aiheuttamia rahallisia menetyksiä.

Vahinkoihin ei voi aina itse vaikuttaa, mutta vahinkojen mukanaan tuomiin taloudellisiin riskeihin voi varautua vakuutusten avulla.

Finanssialan (2018) toteuttaman vakuutustutkimuksen mukaan ihmiset ja perheet arvioivat taloudellista hyvinvointiaan eniten uhkaaviksi riskeiksi pitkäaikaisen sairastumisen, tapaturman, vastuun lähiomaisen hoivaamisesta ja tulipalon.

Yleisimmät vapaaehtoiset vakuutukset, joita perheet hankkivat ovat:

 1. kotivakuutus
 2. vapaaehtoinen autovakuutus
 3. matkavakuutus (joka korvaa henkilövahingot)
 4. vapaa-ajan tapaturmavakuutus
 5. henkivakuutus kuoleman varalta

Toimivin tapa riskien tunnistamisessa on kartoittaa, kuinka monelle vahinkotapahtumalle on alttiina (omaisuus, perhe, matkustelu, urheilu, vaarallinen työ jne.). Voit riskikartan avulla arvioida erilaisia taloudellisia riskejä tarkemmin.

Riskikartan pikkuvahinkoihin on taloudellisesti järkevää varautua itse vararahaston avulla. Harvinaisimpiin tapahtumiin ei välttämättä kannata varautua millään tavalla. Sen sijaan isompien ja potentiaalisesti isoja vahinkoja tuottavien tapahtumien osalta on järkevää varautua vakuutuksilla. Esimerkiksi 30 euron keikkalippuun peruutusvakuutuksen ostaminen 5 eurolla ei ole välttämättä kovin fiksua mutta 600 euron lentolippuihin saman vakuutuksen ostaminen on.

”Miten varaudut riskeihin? Mihin riskeihin sinun kannattaa ottaa vakuutus ja mihin varautua itse?”

8.2 Vakuutukset

Vakuutuksen merkitys on minimoida taloudellinen riski ja omien tulojen tai säästöjen käyttäminen riskin toteutuessa. Onnettomuuden tai hätätilanteen sattuessa vakuutus auttaa korvaamaan rahalliset kulut. Esimerkiksi jos myrsky tuhoaa henkilön kodin, voi hänen kotivakuutuksensa auttaa korvaamaan vahingot. Samoin, jos henkilö joutuu auto-onnettomuuteen, autovakuutus voi kattaa kulut, joita onnettomuudesta syntyy.

Eri tilanteita varten on eri vakuutuksia.

Vakuutustyyppien ja vakuutuslajien lisäksi on tärkeää tutustua vakuutusehtoihin, jotta vakuutus kattaa sen, mitä on tarkoitus.

”Mitä vakuutuksia sinulla tai perheelläsi on?”

8.3 Vakuutuksen hankinta

Vakuutuksen hankkiminen on helppoa mutta sen kilpailutus saattaa unohtua. Ota haltuun kaikki neljä askelta.

Onnettomuuden tapahtuessa tärkeintä on, että kehenkään ei satu. Puhelin, auto tai takki ovat helposti korvattavissa – ihmiset ja eläimet eivät.

”Muistatko, että korvaussummasta vähennetään omavastuu ja ikävähennys?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Vakuutusten valinta

Tutustukaa henkilöiden tarinoihin ja pohtikaa, mikä vakuutus minimoi taloudellisen riskin parhaiten. Minkä vakuutuksen henkilö tarvitsee?

Ohjeistus:

 1. Lukekaa kysymykset läpi.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.
 3. Kirjoittakaa on ryhmäläisten nimet vastauksenne loppuun ja palauttakaa se opettajalle
 1. Annin auto luisuu tieltä liukkaan jään takia suoraan lyhtypylvääseen rikkoen auton etupaneelin.
 2. Jonin jalka murtuu ja hän tarvitsee välitöntä lääkärinhoitoa yksityisellä asiaan erikoistuneella lääkäriasemalla.
 3. Laith törmää edessä olevan takapuskuriin tämän jarruttaessa.
 4. Ronjan aviomies menehtyi ja hän tarvitsee rahaa hautajaisten järjestämiseen.
 5. Gloria kaatuu liukkaissa portaissa.
 6. Vilho murtaa kätensä, eikä pysty tekemään töitä kuuteen kuukauteen.
 7. Kati siirtää televisiota, ote lipeää ja televisio putoaa lattialle ja rikkoutuu.
 8. Miram murtaa jalkansa painonnostossa.

Ryhmätehtävä 2 – Vakuutusten vertailu

Opettaja antaa teille väittämän tai väittämiä selvitettäväksi. Onko väittämä totta vai tarua? Miksi? Valmistautukaa esittelemään lopuksi vastauksenne koko ryhmälle perusteluiden kera.

Ohjeistus:

 1. Yksi ryhmäläisistä vastaa ja palauttaa tehtävän.
 2. Kirjoittakaa opettajalta saamanne väittämä(t) ja ryhmäläisten nimet tehtävän alkuun.

Tehtävä 3 – Vakuutuskartta

Mieti ja suunnittele, mitä vakuutuksia tarvitset eri elämänvaiheissa. Tarvitsetko autovakuutusta, jokaisessa elämänvaiheessa ja matkavakuutusta matkustaessasi vain kotimaassa?

Ohjeistus:

 1. Lataa tiedosto.
 2. Muokkaa powerpoint-ohjelmalla ja tallenna pdf-muotoon.
 3. Palauta tiedosto.

Lataa: Vakuutuskartta

Tehtävä 4 – Matkavakuutus

Kirjoita kirjoitelma matkavakuutuksesta (sanamäärä 200-300 sanaa). Miten perustelisit matka- ja matkatavaravakuutuksen ottamisen ystävillesi, jotka eivät näe niitä tarpeellisina? 

Kuvaile vakuutuksen perustiedot:

 • Millä alueella vakuutus on voimassa?
 • Mitä vakuutukset korvaavat?
 • Paljonko vakuutukset maksavat?
 • Paljonko on omavastuu ja mitä se tarkoittaa?

Ohjeistus:

 1. Kirjoita kirjoitelma laitteellasi.
 2. Palauta tiedosto.

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
 

Muista nämä

 • Muista, että vakuutuksen tarkoitus on minimoida taloudellinen riski. Samalla vältät omien tulojen ja säästöjen käyttämisen vahingon tapahtuessa.
 • Kartoita, kuinka monelle vahinkotapahtumalle olet alttiina.
 • Arvioi riskikartan avulla kannattaako sinun hankkia vakuutus vai voitko varautua riskiin itse (esim. vararahaston avulla).
 • Vakuutusta hankkiessa kysy tarjouksia aina eri vakuutusyhtiöiltä.
 • Muista kilpailuttaa vakuutukset elämäntilanteesi muuttuessa tai aina kahden vuoden välein.
 • Jos vahinko sattuu, noudata vakuutusyhtiösi ohjeita.