Lisäteema 1. Yhteiskunta ja talous

Talouden ymmärtäminen auttaa sinua toteuttamaan viisaita päätöksiä riippumatta erilaisista taloudellisista olosuhteista. Taloudellinen päätöksenteko tapahtuu harvoin eristyksissä, sillä siihen vaikuttavat niin talouden muutokset kuin henkilökohtaiset tilanteet. Tämän teeman aikana tutustut talouden suhdanteisiinraha- ja talouspolitiikkaan ja inflaatioon. Teeman aikana oivallat, kuinka taloudelliset olosuhteet vaikuttavat omassa arjessa.

Oppimistavoitteet

 • kuvailla, miten yhteiskunnan taloudelliset olosuhteet vaikuttavat oman talouden valintoihin
 • tunnistaa raha- ja talouspolitiikan pääperiaatteet
 • selittää, mitä inflaatio tarkoittaa
  keskustella talouden suhdanteista

Sisältö

 • luettavan osion
 • 2 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • talouspolitiikka
 • finanssipolitiikka
 • rahapolitiikka
 • inflaatio
 • suhdannevaihtelu
 • bruttokansantuote
 • taantuma
 • lama
 • Euroopan keskuspankki

Tutustu aiheeseen

1.1 Talouden suhdanteet

Talouselämässä esiintyy suhdanteiden vaihtelua, jotka vaikuttavat jokaisen arkeen.

Talouden vaikutukset sinun arjessasi

 • työllisyys
  Kuinka paljon kesätyöpaikkoja on tarjolla?
 • hintojen nousu
  Nousivatko matkakortin ja ruoka-ostoksien hinnat?
 • ostovoiman vähentyminen
  Etkö saa maksettua opintotuella enää laskuja, kuten aikaisemmin?
 • muutokset omien lainojen koroissa
  Nousiko opintolainasi korko?
 • lainarahan saatavuus pankissa
  Pitääkö sinun siirtää asunnon ostamista?

”Missä talouden suhdanteessa olemme mielestäsi tällä hetkellä?”

1.2 Talouspolitiikka

Talouspolitiikka on julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan.

”Miten lama näkyi vanhempiesi arjessa?”

1.3 Inflaatio

Inflaatio on ilmiö, joka tarkoittaa hintatason nousua eli rahan arvon heikkenemistä.

 • Kustannusinflaatio = Inflaation syynä on tuotantokustannusten, kuten työntekijöiden palkkojen tai raaka-aineiden hintojen nousu.
 • Kysyntäinflaatio = Tuotteella on suuri kysyntä, jolloin sitä halutaan ostaa enemmän kuin sitä on myynnissä.
 • Monetaarinen inflaatio = Rahaa on liikaa liikkeellä.
 • Odotusinflaatio = Odotetaan hintojen nousevan jatkossa, joten korotetaan palkkoja.

”Mitä tapahtuisi, jos maidon hinta nousisi hurjasti muutaman päivän aikana?”

1.4 Suomen valtio ja EKP

Suomen valtio ja Euroopan keskuspankki säätelevät taloutta.

Voit suojautua myös itse talouden riskeiltä:

 1. Lainan ja sen koron mitoittaminen
  Maksukyvyn varmistaminen myös korkeammalla korolla.
 2. Vararahasto
  Oman vararahaston kerääminen.
 3. Korkosuoja
  Asuntolainan sitominen kiinteään korkoon tai erillisen korkosuojatuotteen ostaminen.
 4. Sijoitusten hajauttaminen
  Osta eri sijoituslajeja ja toimialoilta, eri ajankohtina ja suhdanteina sekä ulkomailta.

”Miten sinä säätelet omaa talouttasi?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1

Tehtävänanto: Lukekaa talousuutisia ja koostakaa niistä yhteenveto. Etsikää kolme uutista opettajan antamaan kategoriaan kunta, valtio, EU tai globaali. Uutiset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ohjeistus:

 1. Yksi ryhmäläisistä lataa tiedosto laitteelleen.
 2. Muokkaa powerpoint-ohjelmalla ja tallentaa pdf-muotoon.
 3. Palauttaa tiedoston.

Lataa: Uutiset

Tehtävä 2 – Talouden tulevaisuus

Kirjoita kirjoitelma talouden tulevaisuudesta (sanamäärä 300-400).

Vastaa kirjoitelmassa seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mitä hintojen laskuja ja nousuja olet ollut todistamassa?
 • Oletko ostanut aikaisemmin tuotteita, niiden halvan hinnan takia, jotka ovat nyt kalliimpia?
 • Miksi uskot niiden hintojen nousseen?
 • Miten ajattelet hintojen muuttuvan tulevaisuudessa?
 • Miten talouden olosuhteet vaikuttavat sinun talouden valintoihin (esim. Lainan ottamiseen ja isojen hankintojen tekemiseen)?

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
 

Muista nämä

 • Muista, että talouden suhdanteet vaikuttavat myös sinun arkeesi muun muassa työllisyyteen, hintojen nousuun, lainojen korkoihin ja lainarahan saatavuuteen.
 • Talouspolitiikka pyrkii vaikuttamaan kansantalouteen julkisen vallan toimenpiteiden avulla, kuten sinä oman kukkarosi tilanteeseen.
 • Inflaatio, tarkoittaa hintatason nousua, mikä näkyy rahan arvon heikkenemisenä.
 • Pidä tämä perussääntö mielessäsi: rahapolitiikka on kimpassa keskuspankin kanssa ja finanssipolitiikka valtion.
 • Talouden riskeiltä voi suojautua lainan ja sen koron mitoittamiselle, vararahastolla, korkosuojalla ja sijoitusten hajauttamisella
 • Globaali kansantalous – Lindholm, Timo; Kettunen, Juhani (2019)
 • Talous ja utopia – Korkman, Sixten (2012)
 • Markkinat ja demokratia – Wahlroos, Björn (2012)
 • Helsinki – Shangri-La – Paleface
 • Money talks – Rick James
 • Podcast: Mitä maksaa? (areena.yle.fi)