Lisäteema 2. Kiertotalous

Kiertotalouden ymmärtäminen auttaa sinua toteuttamaan viisaita kulutuspäätöksiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiertotalous on nykypäivänä ja varsinkin tulevaisuuden tärkein talouden muoto. Talouden pyörä pysyy liikkeessä, kun materiaalit saadaan kiertoon teollisuudessa. Tämän teeman aikana tutustut omiin elämäntapoihisi ja kiertotalousosaamiseen. Teeman aikana oivallat, että sinun kulutustottumuksillasi on merkitystä ja voit toimia maapallon kannalta viisaammin.

 

Oppimistavoitteet

 • tunnistaa kiertotalouden ja elinkaariajattelun periaatteet
 • kuvailla tapoja, joilla edistää kestävämpää elämäntapaa omassa arjessaan
 • tutkia ja vertailla erilaisia kiertotaloutta tukevia palveluntarjoajia

Sisältö

 • luettavan osion
 • 3 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • kiertotalous
 • elinkaariajattelu
 • kestävä kuluttaminen

Tutustu aiheeseen

2.1 Kiertotalous

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia kestävämpään elämäntapaan. Kiertotaloudessa ostamisen sijaan keskitytään palveluihin eli tuotetta myydään tavaran sijaan palveluna (esimerkiksi vaate- ja autovuokraamot, kaupunkipyörät).

Kiertotalous on ekologisemman tulevaisuuden lisäksi myös tärkeä työpaikkojen ja liiketoiminnan luoja. Kiertotalous ei ole siis pelkästään materiaalien tehokasta käyttämistä vaan se on uudenlainen talousmalli.

”Miten kiertotalous voisi vaikuttaa sinun työuraasi?”

2.2 Elinkaariajattelu

Kiertotalouden tavoitteena on, että kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti useaan kertaan ”tuota → käytä → hävitä” mallin sijaan. Materiaaleja ei hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita tai palveluita. Pullonpalautus (katso video) ja kirpputorit ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Lampun elinkaari:

”Mistä tiedät, että tuotteiden tai palveluiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat huomioitu?”

2.3 Arjen viisaat valinnat

Kuluttajille on myös merkittävä rooli kiertotalouden edistäjänä. Yritysten vastuullisuuden kehittyminen edellyttää, että kulutustottumuksissa ja kuluttajien arvovalinnoissa tapahtuu muutos. Mitä mieltä olet uudelleen valmistetuista tuotteista? Ostaisitko muovipusseista valmistetun kestokassin? Lainaisitko polkupyörääsi naapurillesi? Voiko toisen roska olla toisen aarre?

”Mitä pieniäkin valintoja kiertotalouden edistämiseksi voisit itse tehdä?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Elinkaaren kartoitus

Tarkastelkaa opettajan antamaa aihetta elinkaaren viiden vaiheen avulla.

Tehtävä 2 – Arjen viisaat teot

Tutustu Sitran 100 fiksun arjen tekoa -sivustoon (sitra.fi). Valitse jokaiseen kategoriaan yksi teko, jota lähdet omassa arjessasi toteuttamaan. Perustele valintasi ja palauta vastaus opettajalle.

Tehtävä 3 – Ympäristö ja talous

Mitä viisaita tekoja voisin arjessani toteuttaa parantaen samalla taloudellista tilannettani? Kirjoita viisaat teot ja perustele, kuinka ne parantavat taloudellista tilannettasi.

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
 

Muista nämä

 • Muista, että kiertotalous mahdollistaa kestävämmän elämäntavan.
 • Jaa, vuokraa, kierrätä, korjaa ja luo uusia käyttötarkoituksia vanhoille tuotteille.
 • Muuta ajattelutapaasi. En tarvitse autoa vaan mahdollisuuden siirtyä paikasta toiseen.
 • Kiertotalous on uudenlainen talousmalli, joka luo uusia työpaikkoja.