Lisäteema 4. Yrittäjän talous

Kaikkea aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja talouden hallinnasta voidaan soveltaa myös yrittäjyyteen. Taloussuunnittelu, budjetointi, palkka, kirjanpito, säästäminen ja lainat koskettavat myös yrittäjän taloutta. Tämän teema aikana tutustut yrityksen perustamiseen ja yrittäjän talouteen. Kuinka omaa liikeideaa voi lähteä toteuttamaan taloudellisesti järkevästi?

 

Oppimistavoitteet

 • tunnistaa ja arvioida yrittäjyyteen liittyviä taloudellisia riskejä
 • luetella erilaisia yhtiömuotoja
 • arvioida yrityksen perustamis- ja rahoituskäytäntöjä
 • kertoa, miksi yritykset ja yrittäjät ovat taloudellisen kasvun lähteitä

Sisältö

 • luettavan osion
 • 3 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • yrittäjä
 • yhtiömuoto
 • yritystuki
 • osinko
 • yritystuki
 • tuloslaskelma
 • tase
 • kassavirtaennuste
 • tulovero

Tutustu aiheeseen

4.1 Yritysmuodot

Tänään pohditaan uravalintoja ja oman talouden suunnittelua.

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä yrittäjän päätöksistä. Valinta vaikuttaa niin verotukseen, riskeihin, yrityksen kasvumahdollisuuksiin kuin siihen, miten paljon aikaa hallinnolliset asiat työllistävät.

Suosituimmat yritysmuodot Suomessa ovat:

 1. osakeyhtiö
 2. toiminimi

”Minkä yritysmuodon valitsisit, jos perustaisit yrityksen??”

4.2 Yrityksen rahoitus

Yritysmuodon valitsemisen lisäksi yrityksen perustamiseen tarvitaan rahaa. Mistä yritys saa rahaa tai rahoituksen aloittaakseen yritystoiminnan?

”Mistä yrityksesi saa rahoituksen yritystoiminnan aloittamiseksi?”

4.3 Yrityksen talous

Yrityksen täytyy lain mukaan pitää kirjaa tuloista ja menoista, jotta nämä pysyvät tasapainossa ja kassavirta pysyy positiivisena ja että mahdolliset yhtiön osakkeenomistajat eri viranomaisten ohella saavat luotettavaa tietoa yhtiön toiminnasta. Yrityksen talous koostuu yllättävän samoista asioista kuin henkilökohtainen talous.

”Miksi verojen maksaminen on tärkeää jokaisessa yrityksessä?”

4.4 Yrittäjän palkka

Yrittäjä maksaa itselleen palkkaa. Yrittäjän palkanmaksun suunnittelussa on hyvä pohtia, paljonko yrittäjä tarvitsee kuukaudessa nettotuloja. Yritysmuodosta riippuen yrittäjän on mahdollista nostaa yrityksestään tuloja muutoinkin kuin palkkana.

”Paljonko sinä tarvitset nettotuloja kuukaudessa?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Yritysmuoto

Tutustukaa tulevien yrittäjien tarinoihin ja pohtikaa, mikä yritysmuoto sopisi heille parhaiten. Perustelkaa vastauksenne..

Ohjeistus:

 1. Lukekaa tarinat läpi.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.
 3. Kirjoittakaa kaikkien ryhmäläisten nimet vastauksenne loppuun.

Lataa: Yritysmuoto

Ryhmätehtävä 2 – Yrityksen rahoitus

Jatkakaa edellisen tehtävän toteutusta. Suunnitelkaa yritykselle rahoitus.

Ohjeistus:

 1. Yksi ryhmäläisistä lataa tiedosto laitteelleen.
 2. Muokkaa powerpoint-ohjelmalla ja tallentaa pdf-muotoon.
 3. Palauttaa tiedoston.

Lataa: Yrityksen-rahoitus

Tehtävä 3 – Neuvo ystävälle

Ystäväsi on juuri lanseerannut uuden verkkoyrityksen. Toistaiseksi hän on toiminut yksin mutta toiminnan kasvaessa nopeasti hän on ajatellut palkkaavansa työntekijöitä.

Hän on kirjoittanut sinulle sähköpostia kysyäkseen apua, kuinka laajentaa yritystoimintaansa viisaasti. Kirjoita hänelle vastaus.

 • Mitä neuvoja antaisit hänelle toiminnan kasvattamisen ja hallinnoinnin suhteen?
 • Mitä hänen pitää ottaa huomioon palkatessaan työntekijöitä?

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
 

Muista nämä

 • Aloita yrittäjän taival valitsemalla sopivin yhtiömuoto.
 • Punnitse tarkkaan yhtiömuotoa, sillä se vaikuttaa verotukseen, riskeihin, yrityksen kasvumahdollisuuksiin ja hallinnollisiin töihin.
 • Mieti, miten rahoitat yrityksen toiminnan. Tyypilliset rahoituskeinot ovat sijoittajien hankinta, lainanotto tai julkisen rahoituksen käyttäminen.
 • Muista, että yrityksen talous koostuu yllättävän samoista asioista kuin henkilökohtainen taloutesi.
 • Älä unohda viranomaismaksujen ja verojen oikein ja ajallaan maksamista.
 • Siistiä on, että voit yrittäjänä yritysmuodosta riippuen nostaa yrityksestäsi tuloja muutoinkin kuin palkkana.