Oma talous haltuun -sanasto

Tutustu Oma talous haltuun -ohjelman sanastoon

Etsi sanaa tai katso valitun moduulin sanat

OTH – Taloussanasto hakulomake

Sanat

Ajatusharha

Synonyymit: kognitiivinen harha, kognitiivinen vääristymä

Ajatusharha eli kognitiivinen vinouma on psykologinen käsite, jolla viitataan ihmisillä esiintyviin taipumuksiin hahmottaa ja painottaa tehtyjä havaintoja ja saatua tietoa tietyllä tavalla.

Teemat: 3 Kuluttaminen

 

Alkupääoma

Sijoitettava rahasumma, joka tulee yrityksen käyttöön uutta yritystä perustettaessa .

Teemat: Lt 4 Yrittäjän talous

 

Ammatti

Työ, joka vaatii tiettyä koulutusta, valmennusta tai taitoja.

Teemat: 2 Mistä rahaa

 

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on Suomessa käytettävä sähköisten arvopapereiden säilytystili, jolla säilytetään kotimaisia tai ulkomaisia arvopapereita, esimerkiksi osakkeita.

Teemat: 5 Päivittäiset raha-asiat

 

Arvotavaravakuutus

Vakuutus, joka korvaa arvokkaat korut, soittimet ja muut arvoesineet. Vakuutus voi korvata, jos arvotavaralle sattuu vahinko, ne rikkoutuvat tai ne varastetaan.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

ASP-tili

Pankkitili, joka on tarkoitettu asuntosäästämiseen.

Teemat: 7 Isot hankinnat

 

Asumistuki

Avustus, jonka Kela maksaa asunnon vuokraa varten. Asumistukea voi saada ihminen, jonka tulot ovat pienet.

Teemat: 2 Mistä rahaa

 

Autovakuutus

Synonyymit: Ajoneuvovakuutus

Vakuutus, joka korvaa vahinkotilanteessa omalle autolle sattuneet vahingot.
Vakuutus voi korvata esim. auton hinauksen, eläimeen törmäyksen, autossa olleen lemmikkieläimen hoitokulut ja sijaisauton vuokran. Vakuutus on vapaaehtoinen (ks. vakuutus).

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Bonukset

Vakuutuksien yhteydessä annettava alennus esimerkiksi liikennevakuutusmaksusta. Mitä suurempi bonus, sitä suurempi alennus. Bonus voi alentua, jos vahinko sattuu. Bonus voi myös olla palkinto ostoksista.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Bruttokansantuote

Synonyymit: BKT

BKT on kotimaisen tuotannon mitta kansantaloudessa. Bruttokansantuote on kaikkien maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo yhden vuoden aikana. BKT:een lasketaan esimerkiksi fysioterapiakäynnit, viulutunnit ja konditorion kakut. Bruttokansantuotetta käytetään yleensä ilmaisemaan maan vaurautta ja hyvinvointia.

Teemat: Lt 1 Yhteiskunta ja talous

 

Bruttopalkka

Synonyymit: Bruttotulo

Ansiot ennen vähennyksiä (kuten veroja ja työntekijämaksuja) ja lopullista nettopalkkaa.

Teemat: 2 Mistä rahaa

 

Budjetti

Synonyymit: Talousarvio, menosuunnitelma, tulo- ja menosuunnitelma

Suunnitelma, joka kuvaa rahamääriä, jotka odotat ansaitsevasi tai saavasi (tulot) sekä sitä miten aiot säästää tai käyttää rahat (menot) tietyllä aikavälillä.

Teemat: 3 Kuluttaminen, 4 Säästäminen

 

Edunsaaja

Henkilö, joka saa vakuutuskorvauksen vahinkotapahtuman sattuessa.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Eläinvakuutus

Synonyymit: Lemmikkieläinvakuutus

Vakuutus, joka takaa lemmikkieläimelle hoidon, jos se sairastuu.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Eläkevakuutus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus tuo lisäturvaa eläkevuosiin ja turvaa paremman tulotason eläkkeellä. Käytetään myös termiä yksilöllinen eläkevakuutus.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Elinkaariajattelu

Tuotteen tai palvelun aiheuttamat ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat sen elinkaaren eri vaiheissa. Viralliset ympäristömerkit (esim. joutsenmerkki) kertovat, että tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on huomioitu.

Teemat: Lt 2 Kiertotalous

 

Enimmäiskorvausmäärä

Enimmäissumma, jonka voit saada korvauksena vahingosta.

Teemat: 8 Riskien hallinta

 

Ennakonpidätys

Veroprosentin määräämä osuus bruttopalkasta, joka maksetaan Verohallinnolle ansiotuloverona. Verokorttiin on merkitty, kuinka paljon ennakonpidätysprosentti on. Valtion-, kunnallis- ja YLE-veron lisäksi ennakonpidätys pitää sisällään mm. sairasvakuutusmaksun, joka koostuu sairausvakuutuksen päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta.

Teemat: 5 Päivittäiset raha-asiat

 

Euroopan keskuspankki

Synonyymit: EKP

Euroopan unionin toimielin, jonka vastuulla on euroalueen valtioiden rahapolitiikka. Euroopan keskuspankin eli EKP:n tehtävänä on ylläpitää hintavakautta euroalueella. Tärkein tehtävä on säilyttää euron ostovoima. EKP on riippumaton hallituksista ja muista viranomaisista. Rahaliittoon osallistuvilla mailla on omat keskuspankkinsa, mutta ne noudattavat EKP:n antamia suuntaviivoja.

Teemat: Lt 1 Yhteiskunta ja talous

 

Finanssipolitiikka

Termi, jolla viitataan valtion vero-, investointi- ja menopolitiikkaan. Suomessa finanssipolitiikkaa johtaa valtioneuvosto.

Teemat: Lt 1 Yhteiskunta ja talous