Dataskyddsbeskrivning

Rekisterinpitäjä

Nuori Yrittäjyys ry
Kyllikinportti 2
00510 Helsinki

[email protected]
puh: 044 7287 837
Y-tunnus: 1813465-6

Rekisterin nimi

Nuori Yrittäjyys Ry:n verkkojärjestelmän jäsen ja tilausrekisteri osoitteessa: nyohjelmat.fi 

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja kerätään sekä NY-ohjelmien suorittamisen tukemiseen että viestintään ja yhteydenpitoon.

Ohjelmien suorittamista varten opettajat rekisteröityvät verkkoalustalle seuraavia tarkoituksia varten

  • Oppimateriaalin tilaus;
  • Koulutuksiin osallistuminen;
  • Tutkimus- ja selvitystarkoituksiin toiminnan kehittämiseksi

Tietojen käsittely perustuu tietojen antajan suostumukseen ja ohjelmaan osallistuvat opettajat lisäävät itse tietonsa järjestelmään.

Tietoja käsitellään WordPress-järjestelmässä sekä SalesForce -sovelluksessa ja tietojen käsittelijänä toimivat järjestelmän vastuuhenkilöt.

Tilauksien käsittelijöinä toimii Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä opettajista kerätään seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Työsähköposti
  • Koulu, jossa opettaja opettaa

Opintoryhmistä kerätään seuraavat tiedot ryhmätasolla

  • Opiskelijoiden määrä ja sukupuolijakaume

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Luovutuspyynnöt koskevat yleisin tiedotusvälineitä, jotka haluavat kirjoittaa verkkoalustan käyttäjistä ja näissä tapauksissa henkilöltä pyydetään erikseen suostumus tietojen luovuttamiseen.

Tiedot tallennetaan WordPress-järjestelmään, josta ohjelmien tilaustiedot viedään Salesforce -järjestelmään, jossa niitä käytetään fyysisten materiaalien toimitukseen sekä tilastointiin ja tilauksen tehneiden opettajien osalta kontaktointiin.

Siirrot kolmanteen maahan

Henkilötiedot ja tietojen lähettäjän IP-osoite tallennetaan ohjelman verkkosivuston järjestelmään. Järjestelmä ylläpidetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Järjestelmästä otetaan varmuuskopiot, jotka säilytetään EU-maassa olevilla palvelimilla. 

Lisäksi tiedot viedään Salesforce-järjestelmään, joka säilyttää tiedot GDPR-vaatimusten mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Tilaustietoja (Koulun tiedot, ohjaava opettaja, oppilaiden määrä, tilattu ohjelma ja suorituspäivä) ei poisteta. Tilauksen tietoja käytetään tilastointia varten. Opettajilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus pyytää tietojen poistoa.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Rekisteröity voi kirjautua verkkojärjestelmään ja tarkastaa omat tietonsa järjestelmän kohdasta Tilin tiedot. Rekisteröity voi myös vaihtaa järjestelmän salasanan kohdasta Salasanan muokkaaminen.

Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä käsitellään. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä, henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Jos rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, pyyntö toteutetaan, mutta samalla rekisteröidyn mahdollisuus osallistua kurssille päättyy. Ilman osallistujatietoja ei kurssin opettajilla ole mahdollisuutta suorittaa arvostelua tai opiskelijalla palauttaa kurssin tehtäviä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että Nuori Yrittäjyys Ry ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI

Sähköposti: [email protected]
Vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi