Registrering

  • För att registrera dig behöver du en e-postadress som slutar med .fi eller .ax 
  • Använd i registreringen din skolas e-postadress 
  • I fortsättningen använder du e-postadressen som användarnamn då du loggar in 
  • Ifall det uppstår problem ta kontakt till kundservicen 
Rekisteröintilomake
Använd din skolas e-postadress. E-posten måste sluta på .fi eller .ax.
Fältet granskar automatiskt att e-postadressen du använder slutar på .fi eller .ax
Jag godkänner användningsvillkoren (läs dem här)
OBS! Du kan inte skicka din registrering utan att godkänna användarvillkoren!