10. Kuluttajansuoja

Tietoa on saatavilla kaikkialla kaiken aikaa. Tiedon löytämisen ja sisäistämisen lisäksi on tärkeää erottaa luotettava tiedonlähde epäluotettavasta. Samalla myös omat kuluttajan oikeudet ja kuluttajansuoja, henkilökohtaisten tietojen jakaminen ja identiteettivarkaudet herättävät kysymyksiä. Mitä oikeuksia sinulla on kuluttajana? Mitä ja kenelle sinun tulisi antaa tietojasi? Miten suojaudut ja miten sinua suojataan tietojen kalastelulta? Tämän teeman aikana harjoittelet luotettavien taloudellisten tietolähteiden tunnistamista. Lisäksi perehdyt kuluttajansuojaanomiin kuluttajan oikeuksiinsa sekä identiteettivarkauksiin suojautumiseen.

 

Oppimistavoitteet

 • löytää ja käyttää taloudellisia tietolähteitä
 • erottaa luotettavan tiedonlähteen epäluotettavasta
 • tunnistaa tilanteita, joista voi aiheutua vahinkoa omalle taloudelle
 • kuvailla kuluttajansuojalain ja lakien sekä valvonnan sääntelyn taustan
 • selittää, mitä identiteettivarkaus tarkoittaa ja millä keinoilla siltä voi suojautua
 • esittää tapoja, joilla voi turvata omaa talouttaan

Sisältö

 • luettavan osion
 • 4 tehtävää
 • kertaus aiheesta
 • itsearvioinnin

Avainsanat

 • kuluttajansuoja
 • kuluttajan oikeudet
 • tietojen kalastelu
 • huijaussivu
 • vakoiluohjelma
 • identiteettivarkaus
 • tietosuoja
 • GDPR
 • henkilötiedot

Tutustu aiheeseen

10.1 Luotettavuuden arviointi

Kun otamme selvää asioista, etsimme tietoa todennäköisesti internetistä. Netissä kohtaamme usein monenlaista tietoa kuten mainoksia, valheita sekä petoksia. On tärkeää pysähtyä ja arvioida onko tieto luotettavaa.

4 muistisääntöä

 1. Kirjoitustyyli ja kirjoitusvirheet
  Viestin kieliasu ja oikeinkirjoitus on huonoa. Muista, että huijausviestit ovat kuitenkin nykyään kirjoitettu yhä paremmalla suomen kielellä.
 2. Tekijä
  Tekijän tiedot ovat puutteelliset. Viestistä tai sivustolta ei selviä, kuka sen on toteuttanut ja mihin tarkoitukseen se on tehty.
 3. Yrityksen nimi
  Yrityksen nimiä jäljitellään. Nimissä saatetaan käyttää numeroita, joiden avulla nimet saadaan näyttämään oikeilta.
 4. Verkkosivun osoite
  Verkkosivun osoite jäljittelee tunnetun toimijan osoitetta. Verkkopankin osoiterivillä tulee olla lukittu lukkoikoni ja osoitteen tulee alkaa https-tekstillä (SSL-suojaus).

Netistä löytyy paljon hyviä ja luotettavia tiedonlähteitä myös talouden aiheista. Hyviä esimerkkejä ovat viranomaisten ylläpitämät sivustot kuten Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Tilastokeskus, Kuluttajatutkimuskeskus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

”Koska viimeksi törmäsit epäluotettavaan tietoon netissä?”

10.2 Kuluttajan oikeudet

Voimme ostaa paikasta ja kellonajasta riippumatta. Harkinta on aina valttia ennen ostamista, sillä kauppaa ei yleensä voi perua, vaikka tulisi katumapäälle. Kun ostopäätös on tehty, on kaupan tekemisen aika, jolloin tehdään kahdenvälinen sopimus myyjän ja ostajan välillä.

Kuluttajaa suojaa kuluttajansuojalaki, joka pitää huolen, että kuluttaja saa riittävästi tietoa tuotteesta ja palvelusta sitä ostaessa. Kuluttajansuojalaki ei päde kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan, joten laki ei suojaa esimerkiksi kirpputorikauppoja.

Muista, että etämyynnissä (verkkokaupasta, puhelinmyynnistä) ei ole mahdollisuutta tutustua tuotteeseen etukäteen ja varmistua sen sopivuudesta itselleen. Tämän takia etämyynnin kaikilla tuotteilla on aina vähintään 14 päivän palautusoikeus.
”Oletko tehnyt reklaamatiota ostamastasi tuotteesta tai palvelusta?”

10.3 Tietosuoja

Jokaisella on oikeus henkilötietojen suojaan ja se on perusoikeus. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä (esimerkiksi rekisteröityminen verkkosivuille).

Finanssivalvonta valvoo finanssialan toimijoita, jotta he pitävät taloudelliset tietosi yksityisinä, niin ettei kenelläkään muulla ole pääsyä niihin. Taustalla on laki finanssivalvonnasta. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) muun muassa velvoittaa yritykset pyydettäessä avoimesti kertomaan, mitä tietoja heillä on sinusta ja pyydettäessä myös poistamaan tietosi.

Tästäkin huolimatta identiteettivarkauksia tapahtuu.

”Miten huolehdit tietosuojastasi?”

10.4 Identiteettivarkaus

Identiteettivarkaus tarkoittaa, että esiinnytään toisen henkilöllisyydellä ja aiheutetaan näin vahinkoa. Rikolliset hyödyntävät toisen ihmisen henkilötietoja kuten nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta ja luottokortin numeroa omiin tarkoituksiin. Esimerkiksi petoksen ja rikoksen tekemiseen.

Kolme erilaista tyyppiä, joiden tavoitteena on kerätä henkilökohtaisia tietoja.

Epäile huijausta, jos…

 • viestin sisältö tai lähettäjä on epäilyttävä.
 • sinua painostetaan kiireellä.
 • sinua pyydetään antamaan luottokortti-, pankki- ja henkilötunnustiedot tai PIN-koodi ja salasana epäilyttävässä yhteydessä.
 • tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Ostaisitko, jos joku tarjoaisi sinulla torilla eurolla puhelinta?

Jos henkilötietojasi käytetään kiusaamis- tai häirintätarkoituksissa, toimi seuraavasti.

Henkilötietojen lisäksi suojaa myös rahojasi.

Jos maksukorttitietojasi käytetään väärin, toimi seuraavasti.

”Minkälaisia identiteettivarkaus yrityksiä olet kohdannut?”

Tehtävät

Ryhmätehtävä 1 – Luotettava vai huijaus?

Tutustukaa tarinoihin ja pohtikaa, onko kyseessä luotettava tilanne vai huijaus. Perustelkaa vastauksenne.
 

Ohjeistus:

 1. Lukekaa tarinat läpi.
 2. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.
 3. Kirjoittakaa kaikkien ryhmäläisten nimet vastauksenne loppuun.

Lataa: Lukekaa-tarinat

Ryhmätehtävä 2 – Identiteettivarkauden uhrin toimintaohjeet

Miten teidän tulisi toimia, jos epäilette, että henkilöllisyytenne on vaarantunut? Selvittäkää ja etsikää tietoa esitettyihin kysymyksiin. Valmistautukaa esittelemään vastaukset muulle ryhmälle.

Ohjeistus:

 1. Yksi ryhmäläisistä kirjaa vastaukset ja palauttaa tehtävän.
 2. Kirjoittakaa kaikkien ryhmäläisten nimet vastauksenne loppuun.

Vierailkaa sivustolla RIKU (riku.fi) ja vastatkaa neljään kysymykseen:

 1. Kuinka pian pitäisi toimia, jos epäilee identiteettivarkautta petostarkoituksessa?
 2. Mitkä ovat välittömät vaiheet, jotka tulisi tehdä, jos epäile, että henkilötietoja käytetään väärin petostarkoituksessa?
 3. Mitä vaiheet pitävät sisällään? Kuvailkaa jokaista vaihetta.
 4. Mitä seuraavaksi. Välittömän toiminnan jälkeen, mitä muuta voitte tehdä?

Tehtävä 3 – Rakkauspetos

Tutustu rakkauspetoksen tyypillisiin piirteisiin verkossa ja kirjoita oma Love scam -tarina.

Ohjeistus:

 1. Tutustu rakkauspetokseen (riku.fi).
 2. Kirjoita oma tarinasi ja käytä mielikuvitusta! (voit myös kirjoittaa tarinan esim. MS Wordilla ja liittää vastaukseen)

Tehtävä 4 – Identiteettivarkaus

Etsi käsiisi uutinen identiteettivarkaudesta ja tee siitä yhteenveto.

Ohjeistus:

 1. Etsi käsiisi uutinen identiteettivarkaudesta (vaikkapa sosiaalisesta mediasta, uutispalveluista) ja lue se.
 2. Kerro vastauksessasi lukemasi artikkelin nimi, kirjoittaja ja julkaisupaikka (esim. verkko-osoite, jos artikkeli on netissä)
 3. Kuvaile omin sanoin noin yhden tekstikappaleen pituisella tekstillä, minkälaista identiteettivarkautta juttu käsittelee.
 4. Listaa toimenpiteet, joita identiteettivarkauden uhrin tulee tehdä.
 5. Pohdi ja arvioi, minkä toimien avulla identiteettivarkaus olisi ollut vältettävissä.

Kertaus ja lisämateriaalit

Kertaa ja opettele sanoja

Kun muistat sanan ja sen määritelmän, napauta käännä-kuvaketta.
 
KORTIT PUUTTUU (väärät sanat edu versiossa? Eri sanat svenska versiossa?)
 

Muista nämä

 • Muista arvioida, onko tieto luotettavaa vai ei.
 • Kauppa on aina kahdenvälinen sopimus eli harkitse ennen kuin ostat.
 • Sinua turvaa kuluttajansuojalaki mutta se ei turvaa kaverin kanssa tehtyjä kauppoja.
 • Älä unohda, että internetistä ostaessa sinulla on aina 14 vuorokauden palautusoikeus.
 • Reklamaatio kannattaa aina tehdä kirjallisesti.
 • Suojaudu identiteettivarkauksilta, äläkä koskaan anna henkilökohtaisia tietojasi epäilyttävässä tilanteessa.
 • Vältä avaamasta epäilyttäviä sähköposteja ja pidä laitteesi ohjelmistot päivitettyinä.
 • Tarkista RIKU:n sivut, jos et muista, miten toimia kun henkilötietojasi tai maksukorttiasi käytetään väärin.